EU se dohodla na snížení emisí CO2 u nákladních aut a autobusů

Do roku 2030 se mají emise snížit o 30 procent oproti stavu v roce 2019. Je zajímavé, že EU nemá v současnosti limity na emise u těžkých nákladních vozů. Země, které často proti EU vystupují v jejích snahách o snižování emisí, jako například USA, Čína či Japonsko, tyto limity mají. Nákladní vozy se přitom na emisích souvisejících s dopravou v EU podílejí 25 %.

Doprava je jedinou oblastí, ve které emise stále rostou. Schválená omezení mají pomoci splnit cíle snížení emisí skleníkových plynů v rámci pařížské dohody o klimatu v období let 1990 až 2030 o nejméně 40 procent.

Tuto dohodu musí ještě schválit Evropský parlament a Rada EU.

Výrobcům automobilů se tyto snahy pochopitelně nezamlouvají. Podle nic je možnost elektrifikace u nákladních vozů mnohem nižší než u osobních, zvláště v případě dálkové dopravy.