Audit portfolia

Chcete ukázat co dovedou vaše peníze?

Společnost Consilior je přední poradenská společnost řídící investice v objemu více než 2mld korun. Pro naše klienty zajišťujeme široké spektrum služeb pokrývající bankovnictví, kapitálový trh, investice a pojišťovnictví. Dbáme na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci a našim klientům zajišťujeme komplexní servis

Audit portfolia

Službu auditu portfolia doporučujeme klientům jako základní kámen naší spolupráce. Většina lidí a firem využívá různé finanční instrumenty od různých poskytovatelů. Tyto instrumenty byly v době svého vzniku “nějakým způsobem” nastaveny, nicméně zda toto nastavení odpovídá dnešní situaci, nebo zda nejsou dobou překonány, přináší mnoho otazníků. Klienti jsou často pouze v roli plátce, nikoliv uživatele a beneficienta. 

První fází analytického procesu je osobní setkání klienta a konzultanta. Na základě poskytnutých informací proces pokračuje detailním rozborem portfolia, včetně ověření platnosti původních důvodů pro zařazení konkrétního nástroje do portfolia vzhledem k aktuální situaci klienta. Všechna kritéria jsou dále posouzena, číselně zpracována a srozumitelně shrnuta ve výstupech auditu.

Výstupy, závěry a řešení vyplývající z auditu jsou klientovi předkládány ve velmi přehledné a srozumitelné formě. Tyto výstupy a závěry jsou vždy supervizovány řídícími pracovníky společnosti Consilior.

Klient auditem získá přehled o svém současném portfoliu a zároveň jednoznačné srovnání, čeho, a jakými konkrétními kroky, lze v jeho portfoliu dosáhnout. V některých situacích lze tyto úpravy nazvat lehkým faceliftem, ve vážnějších případech se jedná o kompletní přeskupení finančního portfolia. Není výjimkou, že výsledný efekt znamená úsporu v řádu statisíců nebo miliónů korun. Po závěrečném souhlasu klienta s výsledky auditu, následuje administrativní proces jednotlivých úkonů v portfoliu. Tento proces je kompletně zajištěn a připraven naší společností a vyžaduje tak pouze minimální součinnost klienta.

Úvodní fází naše práce samozřejmě nekončí. Klienti se pak zpravidla rozhodnou pro službu placeného investičního poradenství. Úhrada této služby je zpravidla účtována hodinovou sazbou.

Partneři