Individuální služby

Chcete ukázat co dovedou vaše peníze?

Společnost Consilior je přední poradenská společnost řídící investice v objemu více než 2mld korun. Pro naše klienty zajišťujeme široké spektrum služeb pokrývající bankovnictví, kapitálový trh, investice a pojišťovnictví. Dbáme na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci a našim klientům zajišťujeme komplexní servis

Individuální služby

Consilior neposkytuje unifikovaná řešení. Máme za to, že vlastně taková ani neexistují a pokud ano, těžko mohou zajistit vaši dlouhodobou spokojenost. Neustále monitorujeme trh a dění na něm a inovujeme produkty a služby, které nabízíme.  Jelikož nejsme závislí na žádné finanční instituci, můžeme si dovolit vybírat z mnohem širšího spektra produktů nežli například privátní bankéři. Cílíme na maximální přínos a vaši absolutní spokojenost.

Všechny produkty, které našim klientům v rámci této služby představujeme, jsou pečlivě vybírány na základě mnoha kritérií, kdy těmi nejdůležitějšími jsou zejména bezpečnost samotného produktu a protistrany, která tento produkt poskytuje, dlouhodobý přínos pro naše klienty, cena a transparentnost.

Bankovnictví

Bankovnictví

Resp. konkrétně termínované vklady, vklady s výpovědní lhůtou a spořící účty jsou stále převládajícím nástrojem pro zhodnocení financí většiny Čechů. Pro mnoho z nich převládá výhoda zabezpečení poskytované garančním systémem nad výnosem, zkrátka nechtějí riskovat nebo nerozumí investování a nechtějí se spálit. Máme takovéto klienty a nijak je nenutíme k investování. Díváme se na to tak, že pořád lepší termínovaný vklad než běžný účet s nulou. Nicméně pro klienty jež věří českému státu, mohou být variantou české státní dluhopisy.

Investice do zlata

Zlato

Historie mluví sama za sebe. Zlato prokázalo za staletí svoji primární funkci jako uchovatel hodnoty pro budoucí generace. Nemá v tom soupeře a stále se leskne! Unikátní svým složením i vlastnostmi, fascinuje a okouzluje více než 6000 let. Toto celosvětově respektované platidlo s vysokou likviditou vás bude chránit před inflací i krizí a zajistí vám svobodu, kterou s jinými aktivy dosáhnete jen stěží.

Investice

Investice

Oblastí, kterou v Consilior řešíme s našimi klienty nejčastěji, jsou jejich investice. Jedná se o rozsáhlou oblast, která zahrnuje zprostředkování nástrojů kapitálového trhu, investičních nástrojů, státních, municipálních nebo firemních dluhopisů, podílových a investičních fondů, fondů kvalifikovaných investorů nebo speciálních fondů či burzovně obchodovaných fondů (ETF). Protože patříme mezi nejvýznamnější konzultantské společnosti v České republice, jsou některé produkty připravovány exkluzivně pro naše klienty. Naše produkty vychází vstříc požadavkům jak konzervativních klientů, tak i těch, kteří cílí na výnos vyšší a jsou ochotní podstoupit určitou míru rizika.

Pojištění

Pojištění

Vhodně vybrané a správně nastavené pojistné produkty patří do každého finančního portfolia a měly by plnit stabilizační roli. Specializujeme se na pojištění nemovitostí a majetku právnických osob. Pro majitele těchto firem řešíme i pojištění osob a rodinných příslušníků. Společnost Přinášíme taková řešení, aby klienti měli jistotu, že ani nepříjemná situace v podnikání nebo životě nebude mít fatální finanční následky. Pojištění bylo v době svého vzniku výsadou odpovědných a dobře situovaných lidí. Ve společnosti Consilior jsme připraveni Vám poskytnout v této oblasti komplexní servis a profesionální odbornou oporu. Naši „pojišťováci“ Vám rádi pomohou vybrat nové pojištění či ještě vylepšit stávající.

Neváhejte se na nás obrátit

Žádný požadavek nepovažujeme za předem nereálný

Partneři