Klient

Vítejte u Consilior

Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli dosáhnout Vašich finančních cílů.

Proč s námi spolupracovat?

Tento výraz není jen slovo, stojí za ním především obrovské úsilí našich kolegů a jejich každodenní a precizní práce.

Jde to k samé podstatě vztahu klienta a poradce. Pokud se klient nesvěří, poradce to neví. Je na umění poradce pro to prostor vytvořit.

Máme v zádech 20 let úspěchů, ale známe i neúspěch. Toto poučení pro nás bylo velmi drahé, ale obrovsky cenné.

Kromě dohledu ČNB musí společnost vyhovět v mnoha jiných oblastech. Bez cenných vazeb na outsourcingové partnery, by to soukolí neběželo.

Vybudovali jsme silné renomé i mezi bankami a inv. společnostmi. Díky tomu jsme mezi prvními, např. při primárních úpisech dluhopisů.

Už jste někdy procházeli výpisy s minusovými položkami anebo vám někdo vysvětloval, že se to zase zvedne? Podle nás platí „má dáti, dal“.

Zejména v oblasti placeného investičního poradenství, jsme doslova „na jedné lodi“. Vzájemná důvěra je nejvyšší hodnota.

mld+
Objem investic
money (2)
Klientů
value
2024
Since
calendar