Investiční poradenství

Chcete ukázat co dovedou vaše peníze?

Společnost Consilior je přední poradenská společnost řídící investice v objemu více než 2mld korun. Pro naše klienty zajišťujeme široké spektrum služeb pokrývající bankovnictví, kapitálový trh, investice a pojišťovnictví. Dbáme na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci a našim klientům zajišťujeme komplexní servis

Investiční poradenství​

Klienti, jež se rozhodnou pro tuto službu se umí sami rozhodovat, ale svůj čas, jež by museli do těchto rozhodnutí vkládat, chtějí užít jinak, např. strávit se svojí rodinou, koníčky nebo koncentrací na svoji práci či firmu. Dalším důvodem je také alespoň částečný emoční přenos odpovědnosti na poradce, a to i přesto, že klient nedává svoje peníze do správy, nezbavuje se kontaktu s nimi a navíc o nich stále rozhoduje.

Toto klade opravdu na poradce velkou zodpovědnost, kterou musí být schopen unést. Profesionálovi pomůže jeho disciplína.

Z pohledu investora vám můžeme vřele doporučit, abyste se informovali i na soukromé investice svého poradce, mnoho to napoví. My se nebudeme obávat Vám naše soukromá portfolia ukázat.

V rámci této služby nemůžeme nabídnout to nejvyšší zhodnocení. Vždy se jedná o portfoliové diverzifikované investice, kde je prioritou v daném roce kladné zhodnocení. Obvyklým cílem našich klientů není maximalizace výnosu, protože nejsou spekulanti, ale zejména udržení hodnoty jejich peněz a konzervativní přístup. Klient neplatí svého poradce za jeden dobrý rok, ale za dlouhodobý přínos, za to, že ho poradce chrání před možná lákavými, ale rizikovými nástroji nebo operacemi, a že bude schopen udržet nadhled i ve složitých situacích.

Nástroje do portfolií klientů jsou vybírány s obrovskou pečlivostí. Consilior interně analyticky zpracovává na každou investici produktovou kartu, jejímž podpisem je nástroj zařazován do portfolia klienta. V rámci těchto produktových karet jsou zpracovávána kritéria (např. max. váha v portfoliu apod…) pro zařazení do portfolií klientů, dle jejich rizikového profilu a dle sepsaného vyhodnocení majetkových poměrů a investičních záměrů.  Váhy v portfoliích jsou průběžně rebalancovány, čímž dodržujeme základní přístup – koupit levně a prodat draze. Následný servis je pro nás důležitou, ale zároveň i nejpříjemnější činností, jež zahrnuje pravidelná setkání s našimi klienty, mnohdy i v neformálních situacích.

Z důvodu flexibility pro klienty je možná úhrada této služby hodinovou sazbou, roční procentní sazbou z objemu majetku nebo nejčastěji procentem z dosaženého výnosu. U několika investorů máme nastavenou i kombinaci těchto parametrů. Consilior minimálně jednou ročně poskytuje písemnou detailní zprávu o stavu investic, s přehledným zobrazením aktuálního stavu a zhodnocení.

Partneři