O nás

Vítejte u Consilior

Patříme mezi přední poradenské společnosti v České republice. Pro klienty zajišťujeme širokou paletu produktů z oblasti investic, bankovních produktů a pojištění od renomovaných partnerů.

Kdo jsme?

Jsme česká poradenská společnost s licencí ČNB a působíme na trhu déle než 10 let.

Naše poslání

Naším posláním je reálný, dlouhodobý a měřitelný přínos pro klienty. 

Co děláme?

Připravujeme pro klienty individuálních řešení pomocí unikátního know-how.

O nás

O nás Finance
Mnohaleté zkušenosti na trhu

Consilior s.r.o. je stabilní, zavedenou společností se silným finančním zázemím. Našim klientům přinášíme dlouhodobá řešení v oblastech kapitálového trhu, bankovních produktů, investičních nástrojů a pojištění od renomovaných partnerů. Vážíme si naší dobré pověsti a jsme vhodným partnerem úspěšných lidí a firem.

Dlouhodobá spolupráce, důvěra a kvalita

Snažíme se o oboustranně prospěšnou spolupráci, a tak k financím našich klientů přistupujeme jako k našim vlastním, jelikož si dobře uvědomujeme, že spokojený klient nám zůstane věrný. Spolupráci na vzájemné důvěře považujeme za jednu z nejvyšší hodnotu. Díky mnohaletým zkušenostem našich konzultantů v oblastech investic, bankovnictví, kapitálových trhů a pojišťovnictví, jsme schopni garantovat 100% kvalitu poskytovaných informací a služeb.

Registrace ČNB a výpis z OR

Činnost společnosti Consilior podléhá regulaci a kontrole ze strany České národní banky, je držitelem oprávnění pro investiční poradenství a zprostředkování investic a pojištění. 

Aktuálnost registrace si můžete ověřit online na stránkách České národní banky www.cnb.cz.

Aktuální výpis z obchodního rejstříku můžete nalézt na www.justice.cz

Lidé

Tomáš Hlavnička

Zakládající partner

Tomáš se na finančním trhu pohybuje již více než dvě desetiletí.

Začínal v roce 1997 jako obchodník, prošel několik různých pozic u obchodníků s cennými papíry a v roce 2007 začal podnikat na finančním trhu.

Hovoří plynně anglicky a francouzsky. Jeho zálibou jsou historická vozidla, tenis a cestování.

Proč s námi spolupracovat?

Tento výraz není jen slovo, stojí za ním především obrovské úsilí našich kolegů a jejich každodenní a precizní práce.

Jde to k samé podstatě vztahu klienta a poradce. Pokud se klient nesvěří, poradce to neví. Je na umění poradce pro to prostor vytvořit.

Máme v zádech 20 let úspěchů, ale známe i neúspěch. Toto poučení pro nás bylo velmi drahé, ale obrovsky cenné.

Kromě dohledu ČNB musí společnost vyhovět v mnoha jiných oblastech. Bez cenných vazeb na outsourcingové partnery, by to soukolí neběželo.

Vybudovali jsme silné renomé i mezi bankami a inv. společnostmi. Díky tomu jsme mezi prvními, např. při primárních úpisech dluhopisů.

Už jste někdy procházeli výpisy s minusovými položkami anebo vám někdo vysvětloval, že se to zase zvedne? Podle nás platí „má dáti, dal“.

Zejména v oblasti placeného investičního poradenství, jsme doslova „na jedné lodi“. Vzájemná důvěra je nejvyšší hodnota.

mld+
Objem investic
money (2)
Klientů
value
let
Na trhu
calendar