Ekonomické poradenství

Chcete ukázat co dovedou vaše peníze?

Společnost Consilior je přední poradenská společnost řídící investice v objemu více než 2mld korun. Pro naše klienty zajišťujeme široké spektrum služeb pokrývající bankovnictví, kapitálový trh, investice a pojišťovnictví. Dbáme na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci a našim klientům zajišťujeme komplexní servis.

Ekonomické poradenství

Zahrnuje mnoho služeb s vyšší přidanou hodnotou pro vás v rámci strukturování majetku. Jde o celou mozaiku služeb, jež jako náš klient můžete využít, jež zajišťujeme ve spolupráci s našimi partnery. Mimo jiné nás můžete vyzkoušet v těchto oblastech:

Strategická alokace majetku
Vlastnictví majetku a nástupnictví
Fondy na míru a vkládání majetku
Tvorba rodinných nadací, trustů, odkazů a závětí na klíč

Dohled nad majetkem s rozpočty a evidencí
Právní, účetní a daňová podpora

Neváhejte se na nás obrátit

Žádný požadavek nepovažujeme za předem nereálný

Partneři