Daňové zatížení v ČR je 7. nejvyšší v OECD

V loňském roce činilo daňové zatížení u mezd v České republice 43,7 %, proti roku 2017 se tak zvýšilo o 0,38 procentního bodu. V rámci 36 členských států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bylo sedmé nejvyšší. Průměrné daňové zatížení mezd v celé OECD se přitom loni naopak snížilo o 0,16 procentního bodu na 36,1 %.

Výrazný pokles díky daňovým reformám zaznamenalo daňové zatížení mezd v Estonsku, ve Spojených státech, Maďarsku a Belgii.

Daňové zatížení mezd ukazuje, jaké procento z celkových mzdových nákladů tvoří daně z příjmu zaměstnanců a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Počítá se z průměrného příjmu svobodného a bezdětného zaměstnance.

Zdroj: Zpráva OECD